Kom Helige Ande!

En helg om och med
Andens liv och gåvor i församlingen

Lör & Sön 1-2 Oktober

Välkomna till några dagar kring Andens gåvor och liv. Vi som anordnar denna konferens längtar efter att se både gåvor och frukt växa i församlingslivets alla delar! Dagarna är ett samarbete mellan Björkstakyrkan, Korskyrkan och Umeå Vineyard och samlingarna kommer att vara i Korskyrkans lokaler.

Andra Timoteus brevet 1:6 – 7 

Därför påminner jag dig: låt Guds nådegåva flamma upp igen, den som finns i dig genom min handpåläggning. Gud har inte gett oss modlöshetens ande, utan kraftens, kärlekens och självbehärskningens Ande. 

Tre viktiga nyckelord, Kraften, kärleken och självbehärskningen. Låt oss be att Guds nådegåvor får flamma upp igen till människors välsignelse och rikets tillväxt!

error: Content is protected !!